Adatvédelmi nyilatkozat

Utolsó módosítás: 2019. július 17.
A Viswambara Software Systems Kft. fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. Az alábbiakban részletes tájékoztatást nyújtunk honlapunkon megadott személyes adatok és információk kezeléséről, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, jogalapjáról.

1. Alapfogalmak

1.1. Személyes adat
Minden olyan adat, ami alkalmas egy természetes személy azonosítására, illetve az adatokból levonható a természetes személlyel kapcsolatban következtetés. Személyes adat például a név, személyi azonosító jel, digitális azonosítók vagy olyan, biológiai, gazdasági stb. jellemzőkre vonatkozó adatok csoportja, amelyek együttesen alkalmasak a természetes személy azonosítására.

1.2. Érintett
A gyűjtött és/vagy kezelt személyes adatok alapján beazonosítható természetes személy.

1.3. Különleges adat
Etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok (az arcfelismerő programok bizonyos formáit beleértve), az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Semmilyen különleges adatot nem gyűjtünk és semmilyen módon nem kezelünk. Bármely módon tudomásunkra hozott vagy tudomásunkra jutott különleges adatot haladéktalanul törlünk.

1.4. Adatkezelés
Az adaton végzett művelet vagy műveletek, különösen az adat gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

1.5. Adatkezelő
Az adatkezelés céljának és módszereinek meghatározója. Jelen esetben a Viswambara Software Systems Kft.

1.6. Adatfeldolgozó
Az adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet.

2. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó adatai

2.1. Adatkezelő:
Cégünk kinevezett adatkezelője a Viswambara Software Systems Kft., (Magyarország, 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.). Jelen esetben a „cégünk” kifejezés a Viswambara Software Systems Kft.-t (Magyarország), a Viswambara Software System Private Limited-et (India) és a Srivari Incorporated-et (USA) foglalja magában. Az „Adatkezelő”, „mi”, „miénk” kifejezések alatt a Viswambara Software Systems Kft. (Magyarország), értendő.

Név: Viswambara Software Systems Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-288894
Adószám: 25784105-2-41

2.2. Adatfeldolgozó (honlapok, e-mailezés, névjegyzék):
2.2.1. Tárhelyszolgáltató:
Név: Microsoft Azure, Microsoft Corporation
Cím: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
A Microsoft Corporation az EU-US Privacy Shield tagja.

2.2.2. Domain regisztráció (www.viswambara.hu )
Név: MEDIACENTER HUNGARY Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Sosztakovics utca 3. 2. em. 6.

2.2.3. Domain regisztráció (www.viswambara.com)
Név: IPower Inc.
Cím: 10 Corporate Drive Suite 300, Burlington, MA 01803 USA
A Massachusetts-i székhelyű szigorú adatvédelmi törvényeknek kell megfeleljen: 201 CMR 17″ Standards for the Protection of Personal Information

2.2.4. Emailszerverek és „névjegyzék” kapcsolattartáshoz:
Microsoft Office 365
Microsoft Corporation az EU-US Privacy Shield tagja.

3. A weboldalon történő adatgyűjtés

A honlap tartalma személyes adatok megadása (például regisztráció) nélkül is bárki számára hozzáférhető.
A honlapra látogató felhasználók önkéntesen adhatnak meg személyes adatokat és egyéb információkat a honlapon. Az alábbiakban felsoroljuk a honlapon történő adatkezelés kategóriáit, célját és az adatkezelés részleteit. A cookie-kkal (sütikkel) kapcsolatban a Sütihasználat menüpont alatt talál részletes tájékoztatást.

3.1. Cookie-k/Sütik
3.1.1. A süti a weboldalak által létrehozott szövegfájlok, amelyek segítenek az oldalak közötti navigálásban, a mobil- vagy tabletbarát nézet létrehozásában, a digitális kosár tartalmának megőrzésében stb.

3.1.2. A honlapunk a Microsoft Azure App Services, a Google Analytics (névtelen forgalomkövetési funkcióinak) és a Theme Fusion által készített Avada Word Press sablonnak a sütijeit használja. A honlapon használt sütik teljes listáját a Sütihasználat menüpont találja, ahol módosíthatja azt is, hogy milyen sütik használatát engedélyezi.

3.2. Szerveroldali IP logging
3.2.1. Honlapunkon jelenleg a szerveroldali naplózás nincs bekapcsolva. Ez azt jelenti, hogy az IP-címeket (egyedi hálózati azonosítókat) nem tároljuk sem fájl- sem más formában

3.3. Biztonsági intézkedések
3.3.1. Honlapunk https alapú, ennek köszönhetően a felhasználó és a honlapunk közötti adatforgalom titkosított.

3.3.2. A Site Lock rendszeresen átvizsgálja az oldalt rosszindulatú programok után kutatva, ezzel védi a felhasználóinkat az olyan jellegű csalásoktól, mint az adathalászat.

3.3.3. Gyanús tevékenység esetén feketelista alapú ellenőrző szolgáltatások használatával (például mxtoolbox.com) védekezünk az ismeretlen webhely IP-címek ellen.

3.3.4. Minden üzleti információt és azonosításra alkalmas adatot szigorú hozzáférési protokollal védett Office 365 szervereken tárolunk (2.2.4. pont).

4. Adatokhoz való hozzáférés

​A személyes adatokhoz az 2. pontban meghatározott Adatkezelő és Adatfeldolgozók férhetnek hozzá.
Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, illetve személyes adataihoz nem biztosítunk hozzáférést harmadik félnek, kivéve, ha erre jogszabály kötelez.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

5.1. Tájékoztatás kéréséhez való jog
Ön írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy adatkezelőként

  • milyen személyes adatait kezeljük,
  • mi az adatkezelés célja,
  • jogalapja,
  • a személyes adatok milyen forrásból származnak,
  • mennyi ideig kezeljük azokat,
  • kinek, mikor és milyen jogalappal biztosítottunk hozzáférést a személyes adataihoz vagy továbbítottuk azokat.

A kérés elküldéséhez szükséges elérhetőségekről az Adatvédelmi kapcsolatfelvétel menüpontban tájékozódhat.
Az Ön kérelmére 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségen válaszolunk.

5.2. Helyesbítéshez való jog
Ön írásban kérheti a kezelt személyes adatainak megváltoztatását, így például a korábbiakban megadott e-mailcímének módosítását. A kérés elküldéséhez szükséges elérhetőségekről az Adatvédelmi kapcsolatfelvétel menüpontban tájékozódhat.
Kérését 30 napon belül teljesítjük és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségen értesítjük.

5.3. Törléshez való jog
Ön írásban kérheti a kezelt személyes adatainak törlését.
A kérés elküldéséhez szükséges elérhetőségekről az Adatvédelmi kapcsolatfelvétel menüpontban tájékozódhat.
Amennyiben jogszabály további adattárolásra kötelez, a törlési kérelmet elutasíthatjuk. Amennyiben a törlésnek nincs jogi akadálya, akkor az Ön kérését 30 napon belül teljesítjük. A törlésről vagy a kérelem elutasításáról és az elutasítás okáról az Ön által megadott elérhetőségen tájékoztatjuk.

5.4. Zároláshoz való jog
Ön írásban kérheti az általunk kezelt személyes adatainak a zárolását. Ebben az esetben az Ön személyes adatait egészen addig tároljuk, amíg az Ön által megjelölt indok miatt a zárolás szükséges. Ilyen eset lehet például, ha egy hatósági vagy bírósági eljáráshoz szükséges, hogy az Ön által beküldött beadványt a hatósági vagy bírósági megkeresésig megőrizzük.
A kérés elküldéséhez szükséges elérhetőségekről az Adatvédelmi kapcsolatfelvétel menüpontban tájékozódhat.

5.5. Adathordozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a számunkra megadott személyes adatait egy széles körben használt fájlformátumban (például doc., docx, xls,) tőlünk megkapja és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
A kérés elküldéséhez szükséges elérhetőségekről az Adatvédelmi kapcsolatfelvétel menüpontban tájékozódhat.

5.6. Tiltakozáshoz való jog
Ön írásban tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, ha személyes adatát közvetlen üzletszerzésre használnánk. Tiltakozást követően az Ön személyes adatait ilyen célból nem kezelhetjük.
Emellett Ön írásban tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen akkor is, ha az adatkezelés kizárólag az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A tiltakozást követően a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályi előírás miatt feltétlenül szükséges, az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik. A tiltakozást követő adatkezelés jogosságát kötelesek vagyunk bizonyítani.
A tiltakozás elküldéséhez szükséges elérhetőségekről az Adatvédelmi kapcsolatfelvétel menüpontban tájékozódhat.

6. Panasztételi lehetőség

6.1. Törekszünk arra, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait biztosítsuk, minden, adatkezeléssel kapcsolatos megkeresését, kérvényét a legjobb tudásunk szerint, a jogszabályi előírásoknak és az Ön igényeinek megfelelve teljesítsük.

6.2. Ha Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, tiltakozását, panaszát nem megfelelően kezeltük, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos jogait nem biztosítottuk, vagy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, akkor Ön bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: naih.hu

7. Érvényesség

​Jelen adatvédelmi szabályzat kifejezett visszavonásig vagy módosításig érvényes.

Magyarország

1054 Budapest
Honvéd utca 8. 1/2

India

32B Kasturi Avenue,
MRC Nagar, Chennai 600028
+91 44 42035633

USA

Bellevue WA
Bloomington MN
+1 612 6664496

Egyesült Királyság

71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London WC2H 9JQ
+44 20 80899517