A pénzmosás elleni örök hadjárat fontos pillére a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni harcnak. 2015-ben a Panama-iratok kiszivárgása tovább erősítette ezt a státuszt, és számos új törvényt és szabályozást hívott életre, beleértve az EU negyedik pénzmosás elleni irányelvét. Ezek a kezdeményezések elsősorban a bankokat és egyéb pénzintézeteket sújtó tranzakciófigyelésen, jelentéskészítésen és nyilvántartásokon alapulnak.

A szabályozásoknak való megfelelés jelentősen növeli az ügyviteli költségeket és a folyamatok komplexitását, viszont a megfelelés hiánya súlyos következményekkel járhat. Cikksorozatunk célja, hogy segítsen kiigazodni a megfelelőségi útvesztőben, feltárja az esetleges következményeket és tendenciákat, és végül bemutassa a szoftvermegoldások nyújtotta lehetőségeket.

Kezdjük a gyors áttekintést az amerikai jogi hozzáállás felderítésével!

​A jól ismert mondás szerint nincs új a nap alatt. Igaz ez a pénzmosásra is, ami egyes feltételezések szerint legalább kétezer éves tevékenység, amelyet már a rengeteg tilalom alá eső ókori kínai kereskedők is űztek. A modern időkben viszont az illegális profit tisztára mosása sokkal összetettebb, előrehaladottabb formában van jelen. Éppen ezért legalább az 1970-es évekbeli amerikai banki titoktartási törvény óta, az AML-törvények nagy szerepet játszanak a szervezett bűnözés visszaszorításában. A pénzügyi bűncselekmények viszont gyorsan alkalmazkodnak a változó körülményekhez, így az AML-törvényeket és -irányelveket is folyamatosan frissíteni és erősíteni kell.

A legutóbbi kezdeményezésekből egyértelműen kirajzolódik, hogy az egyetlen járható út a pénzmosás elleni küzdelemben a nemzetközi összefogás. Számos szervezet jött létre – mint a MONEYVAL és a FATF –az AML-kezdeményezések sikerességének felügyeletére és a nemzetközi együttműködés elősegítésére. Emellett az EU negyedik pénzmosás elleni irányelve, illetve az Amerikai Egyesült Államok 115. kongresszusára készült AML-áttekintés is a pénzmosás globális természetére hívja fel a figyelmet.

Ez a hozzáállás ugyan az egységes törvénykezés irányába mutat, viszont messze vagyunk még a minden országban használható szabványoktól. Emellett számolni kell azzal is, hogy a pénzmosásnak folyamatosan jelennek meg új módszerei, amint a régiek megfigyelhetővé válnak. Összességében mindez azt jelenti, hogy a pénzintézeteknek számos, hamar változó törvénynek, rendeletnek és irányelvnek kell megfelelniük. Erre aligha lenne lehetőség könnyen állítható szoftvermegoldások nélkül. De mielőtt belevágnánk a szoftverasszisztensek felfedezésébe, vessünk egy pillantást a főbb trendekre a pénzmosás elleni törvénykezés terén. A jelen cikkünk az Amerikai Egyesült Államok szerteágazó jogszabályrendszerére koncentrál, míg következő cikkükben a negyedik pénzmosás elleni irányelvet nézzük át tüzetesebben.

Az egyik legmeghatározóbb erő az AML-megfelelőség terén a releváns amerikai előírások és törvények hálója. A jogszabályok listája hosszú, és a Bank Secrecy Act-től (BSA, azaz banki titoktartási törvény) az Intelligence Reform-on („hírszerzési reform”) keresztül a Terrorism Prevention Act-ig („terrorizmus megelőzési törvény”) terjed, folyamatos változtatásokkal. A jogszabályok nagy része a pénzügyi intézetekre vonatkozó jelentéskészítési és tranzakciófigyelési kötelezettségeket tartalmazza.

Jelentések

Talán a legismertebb riportolási kötelezettség a gyanús tevékenységekről szóló jelentés (SAR, azaz Suspicious Activity Report), amelyet a pénzintézeteknek akkor küldenek el a pénzügyminisztériumnak, ha bármilyen, illegális tevékenységre utaló tranzakcióra lesznek figyelmesek. A rendelet a jelentési kötelezettségeket pénzintézetenként részletesen meghatározza, külön kitérve a bankokra, biztosítókra, kaszinókra és sok egyéb más szervezetre vonatkozó szabályozásra.

Az SAR mellett a pénzintézeteknek devizatranzakciós jelentést, azaz CTR-t (Currency Transaction Report) is készíteniük kell, ha egy tranzakció vagy több, egymáshoz kapcsolódó tranzakció egy napon belül meghaladja a tízezer dollárt. A tízezer dolláros értékhatár a monetáris eszközök importjánál és exportjánál is fontos, ugyanis az ennél magasabb összeget érintő ügyletek esetében CMIR (Currency or Monetary Instruments Report) készítendő. A CTR-rel szemben a CMIR jelentési kötelezettség nem korlátozódik a pénzügyi intézetekre, ez minden személyt érint. Az Amerikai Egyesült Államokban illetőséggel bíró személyek külföldi számlákra vonatkozó évi bevallási kötelezettsége, az FBAR (Foreign Bank and Financial Accounts Reporting – jelentés a külföldi bank és pénzügyi számlákról) is megtartja a „mágikus” értékhatárt.

A BSA által előírt, hosszú jelentéslista mellett az amerikai pénzügyminisztérium pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó hálózata, a FinCEN (Financial Crimes Enforcment Network) jogosult további, eseti jelentések kérésére amerikai szervezetek esetében. Ez a maximum száznyolcvan napig fenntartható felszólítás a GTO (Geographic Targeting Order), mely elsősorban a folyamatban lévő nyomozásokat segíti. A 115. kongresszusra készült tanulmány szerint a GTO egyre gyakrabban használt módszer a kereskedelmi (TBML) és a kábítószer-kereskedelemhez köthető pénzmosás visszaszorítására.

A másik FinCen hatáskörébe tartozó, bankokra vonatkozó jelentési kötelezettség a CISADA (Comprehensive Iran Sanctions, Accountability Divestment Act), amely az Amerikai Egyesült Államok által szankcionált, Iránhoz köthető pénzintézeteknél vezetett számlákról szóló információk továbbítását írja elő. Mindemellett a pénzintézetekre további feladatokat mér a USA Patriot Act is. A rendelkezésben definiált különleges intézkedések részletes nyilvántartási és jelentési kötelezettséget írnak elő minden olyan, nem egyesült államokbeli joghatósággal, pénzintézettel kapcsolatos tranzakció esetében, amelyek elsődleges pénzmosási veszélyforrásnak tekinthetők. A USA Patriot Act által szabályozott szankciók és egyéb országokra, politikai rezsimekre, szervezett bűnözőkre vonatkozó tilalmak betartásának felügyelete az OFAC (Office of Foreign Assets Control – külföldi eszközöket ellenőrző hivatal) hatásköre.

CDD

Természetesen a tranzakciófigyelésen és a jelentéskészítésen túl is tehetők intézkedések a pénzmosás ellen. A pénzügyi bűnözés elleni harc másik, elkerülhetetlen oszlopa az ügyfélazonosítás és ügyfél-átvilágítás, azaz CDD (Customer Due Diligence). Ennek megfelelően a pénzügyi intézetek begyűjtik és ellenőrzik az ügyfél olyan személyes adatait, mint a név és a cím, a FinCEN előírásainak megfelelően. Továbbá, minden pénzintézetnek be kell építenie a belső munkamenetbe egy ügyfelekre vonatkozó kockázati elemzést is. Ha az ügyfél vélhetően magasabb pénzmosási kockázatot jelent, akkor fokozott átvilágításra (EDD-re) van szükség. Ez összességében további vizsgálatot jelent a számla célját, az anyagi forrásokat, a számlát birtokló személyeket, banki referenciákat és sok egyebet illetően.

2016. május 11-én egy újabb szabályozást vezettek be a CDD-re vonatkozóan, kétéves türelmi idővel. 2018. május 11-ig minden pénzintézetnek ki kell bővítenie a meglévő kockázatelemzési munkamenetét úgy, hogy az tartalmazza az ügyfelek kockázatiprofiljának megalkotását, illetve az ügyfélinformációkat kockázati alapon kell frissíteni. Mindezt pedig szinkronizálni kell a meglévő tranzakciófigyelési és jelentési folyamatokkal. Mindemellett jogi személy számlanyitása esetén a 25%-nál több tulajdonrésszel rendelkező tényleges tulajdonosok és a vezetőség egyik tagjának az adatait ugyanúgy be kell kérni és ellenőrizni kell, mint magánszemély számlanyitása esetében.

Lehetséges utak

A 2016 decemberében nyilvánosságra hozott, az Amerikai Egyesült Államokról szóló FATF értékelő jelentés összességében pozitív ugyan, de azért rámutat néhány fontos hiányosságra. Az egyik ezek közül a nem eléggé átlátható tényleges tulajdonosi viszonyok. A meghatározott nem pénzügyi szolgáltatók (DNFBP-k) ügyfél-átvilágítása és egyéb megelőzési intézkedések kapcsán is kritika érte az Egyesült Államokat, összességében a DNFBP-kre vonatkozó előírások nagy részét szigorítani szükséges.

Ezekre a hiányosságokra jó eséllyel ki fognak térni a jövőbeni szabályozások. Ezeken túl a 115. kongresszusra készült áttekintő tanulmány azt is felveti, hogy a pénzmosás új formái ellen is védekezni kell. Ide tartozik a számítógépes pénzügyi bűnözés is.

A jogszabályi megfelelést lehetővé tevő szoftvereknek gyorsan kell reagálniuk a várható változásokra. Az új CDD-szabályozás bevezetésének határideje is közeleg, ez pedig különös figyelmet érdemel mind a pénzügyi intézetektől, mind pedig az őket segítő szoftverfejlesztőktől.

Anyagi következmények

A FinCEN-nek mint a BSA-felügyeletéért felelős szervezetnek jogában áll pénzbírságot kiszabni. A jogszabályi megfelelés költségei – a szoftverek és a munkaerő költségeit is beleértve – magasak ugyan, de meg sem közelítik az esetleges a mulasztások pénzbeli következményeit. 2016. augusztus 1. óta a pénzátutalásokra vonatkozó nyilvántartások hiányosságai miatt akár 19.787 dollár is kiszabható. A banktitoktartási törvény szándékolt megszegéséért pedig akár 53.907 dollár és 215.687 dollár közötti bírság is járhat. 2017 elején a kaliforniai kereskedelmi bank (Commercial Bank of California) összesen egymillió dollár értékű pénzbüntetést kapott a BSA több pontjának szándékos megszegéséért, míg a Western Union Finacial Services-re kimért bírság elérte a száznyolcvannégy millió dollárt. Emellett korrekciós intézkedésekre is kötelezték a szervezetet, hiszen nem volt megfelelő, kockázat alapú AML-programja, illetve a gyanús tranzakciókról szóló jelentéseket sem küldte el időben az intézet.

Az elmarasztalások kapcsán fontos azt is megjegyezni, hogy a gyakran borsos áron elérhető, kész AML-szoftverek nem mindig elegendők a hiánytalan jogszabályi megfeleléshez. Erre jó példa egyik ügyfelünk is, akinél az OFAC-előírások teljesítésére használt program nem volt képes a SWIFT-üzenetekben található kínai telegrafikus kódok dekódolására, így fennállt a pénzbüntetés veszélye. Ez az eset is bizonyította, hogy egyedi szoftvermegoldásokkal a meglévő rendszerek tökéletesíthetők, így még a gyorsan változó jogszabályi környezetben is biztosítani lehet a makulátlan megfelelést.

Ha egyedi szoftvermegoldásra van szüksége a meglévő AML-rendszerének tökéletesítéséhez, nézze meg szolgáltatásainkat vagy keressen fel minket!
Egyedi szoftverfejlesztés vállalatoknak
Tovább
Kapcsolat
Tovább
Szószedet

Szószedet

AML (Anti-Money Laundering): a pénzmosás megelőzése

BSA (Bank Secrecy Act): USA-beli banki titoktartási törvény

CDD (Customer Due Diligence): ügyfél-átvilágítás

CISADA (Comprehensive Iran Sanctions, Accountability Divestment Act): az Amerikai Egyesült Államok által szankcionált, Iránhoz köthető pénzintézeteknél vezetett számlákról szóló információk továbbítását előíró törvény

CMIR (Currency or Monetary Instruments Report): a tízezer dolláros értékhatárt meghaladó devizatranzakcióknál és monetáris eszközök importjánál és exportjánál készítendő jelentés

CTR (Currency Transaction Report): devizatranzakciós jelentés

DNFBP (Designated Non-Financial Businesses and Professions): olyan szolgáltatók, amelyek nem számítanak pénzintézeteknek, de tevékenységük folytán nagy szerepet játszanak a pénzmosásban és annak megelőzésében, például a kaszinók, nemesfém-kereskedők, ügyvédek, közjegyzők stb.

EDD (Enchanced Due Diligence): fokozott ügyfél-átvilágítás

FBAR (Foreign Bank and Financial Accounts Reporting): jelentés a külföldi banki és pénzügyi számlákról

FinCEN (Financial Crimes Enforcment Network): az amerikai pénzügyminisztérium pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó hálózata

GTO (Geographic Targeting Order): a FinCEN rendkívüli jelentéskérési joga a folyamatban lévő nyomozások segítésére

Intelligence Reform: hírszerzési reform az Amerikai Egyesült Államokban

OFAC (Office of Foreign Assets Control): külföldi eszközöket ellenőrző hivatal az Amerikai Egyesült Államokban

SAR (Suspicious Activity Report): gyanús tevékenységekről szóló jelentés

TBML (Trade-Based Money Laundering): kereskedelmi pénzmosás

Terrorism Prevention Act: terrorizmus finanszírozásának megelőzését célzó törvény az Amerikai Egyesült Államokban

Lépjen velünk kapcsolatba!

Írja meg nekünk fejlődési és fejlesztési céljait! Mi pedig egy találkozó keretében megbeszéljük Önnel, hogy hogyan érheti el ezeket.
Kapcsolat